Grundbehanling

Abstinensbehandling/Motivation

I grundbehandlingen tar vi hand om den fysiska sjukdomen, vilket innebär motivation och avgiftning med full medicinsk vård. Patienten får därtill information om sjukdomen i form av grupp- och individualterapi och föredrag. Programmet är ett obligatoriskt och AA/NA-inriktat 12-stegsprogram

Tidsåtgången för grundbehandlingen är beroende av vilka droger patienten har använt liksom vederbörandes fysiska hälsa och motivation. För en kemiskt beroende tar en okomplicerad abstinensbehandling ca 10 dagar. Komplikationer (fysiska och psykiska) blandmissbruk, samt vissa typer av drogberoende behöver längre abstinensbehandling, medicinsk terapi och motivationstid.

För en kemisk beroende person tar okomplicerad abstinensbehandling c:a tio dagar. Komplikationer (fysiska och psykiska) blandmissbruk, samt vissa typer av drogberoende behöver längre abstinensbehandling, medicinsk terapi och motivationstid.Rutiner vid grundbehandling ser regelmässigt ut enl. följande;

  • 08.00-09.00 Morgonmöte
  • 09.00-10.00 Föreläsning.
  • 10.30-11.00 Föreläsning.
  • 13.00-14.00 Gruppterapi
  • 14.30-15.00 Föreläsning.


AA-möten 4 ggr per vecka. Individuella samtal med terapeut, sjuksköterska och läkare/psykiater