Halvvägshus

Patienter på Bergslagens behandlingshem som genomgått behandlingsprogrammen och upplever behov av förstärkt stöd inför utslussning kan erbjudas fortsatt vistelse med anpassad programverksamhet i speciell boendegrupp.

Tillgänglig för personer som genomgått Primärbehandling. I den förlängda behandlingen genomförs det AA/NA inriktade 12-stegsprogrammet. Patienten är engagerad i aktiv programverksamhet. Gruppterapi, ansvarsoch disciplinprogram och AA/NA-möten ingår bland aktiviteterna. Utslussning sker genom växelvis boende.