Aktuellt på Dennicketorp

Kriminalitets vecka 12

Gör er anmälan till oss i god tid innan på 0590 10610 eller maila bosse@dennicketorp.se

Bergslagens Behandlingshem

Är ett av landets få behandlingshem för narkotikamissbruk, drogmissbruk och alkoholmissbruk och läkemedelsberoende som erbjuder patienter övergripande vård och behandling med alla steg från medicinsk abstinensbehandling till utslussning. Målsättningen för vistelsen här på vårt behandlingshem är ett liv fritt från alkohol och droger. Med fysisk och psykisk rehabilitering som grund för ett meningsfullt och värdigt liv.

Verksamheten på Bergslagens Behandlingshem kan indelas i huvudsakligen tre faser: Grundbehandling, primärbehandling och förlängd behandling.

Grundbehandlingen På Bergslagens Behandlingshem pågår under minst 10 dagar. Motivationsarbetet med Information om sjukdomen i form av grupp- och individualterapi kompletterar den renodlade medicinska abstinensbehandlingen. Tiden är beroende av vilka droger patienten har använt liksom hälsa och motivation.

Primärbehandlingen som följer på grundbehandlingen genomgås i 30 dagar och här redovisar patienten sin lifestory, analyserar beroendets utveckling, gör steg 1,2,3 ur 12-stegsprogrammet samt utformar sin egen behandlingsplan.

Den förlängda behandlingen som sker i det s.k. halvvägshuset här på Dennicketorp skall ge patienten förutsättningar att klara sig i en social miljö genom ett s.k. ansvars- och disciplinprogram. Utslussningen sker genom växelvis boende. Vardagssysslor som disk städning, tvätt och klädvård är en del av den organiserade fritiden.

Halvvägshuset på Bergslagens Behandlingshem är till för personer med långvarigt missbruk. Eftersom följden av långvarigt missbruk får allvarliga konsekvenser fysiskt, psykiskt och socialt, behövs en längre behandlingstid. Patienterna får hjälp med att lösa problem som bostad, utbildning, arbete, relationsproblem, ekonomiska och kriminellt betingade konsekvenser.

Patienterna på Bergslagens Behandlingshem erbjuds eftervård under upp till 12 månader. För deltagare i eftervårdsprogrammet erbjuds gratis sex garantidagar vid ev. behov. Kemiskt beroende människor kan ha svårt att anpassa sig till ett nyktert liv. Efter vistelse på behandlingshem återstår mycket arbete. Därför erbjuds våra patienter stödjande eftervård 2,5 dag i månaden under första året efter fullgjord behandling.

Därtill erbjuds patienterna 6 garantidagar x 3 i återfallspreventiv behandling första året efter behandlingen kostnadsfritt vid eventuellt återfall eller dåligt mående. För att kunna utnyttja dessa dagar krävs att patienten har deltagit i eftervården på Bergslagens Behandlingshem.

VAD ÄR KEMISKT BEROENDE

Kemiskt beroende = Sjukdom

Alla kemikalier som framkallar beroende är nervgift = Rusmedel

Olika kemikalier (alkohol, narkotika och tabletter) framkallar olika rus och abstinenser, men är ett och samma beroende.

Alkoholism och / eller kemiskt beroende är primärt en fysisk sjukdom som kräver rätt behandling

Avgiftning

FYSISKT

Förgiftning
Dysfunktion i hjärnan.
Kemisk störning

Rehabilitering

PSYKISK

Förvirring
Personlighetsförändring
Depression
Ångest
m.m

Social mognad

SOCIAL

Konsekvenser
Relationsproblem
Familj
Arbete
Vänner
m.m
A  n  d  l  i  g  t

Behandlingar

Behandling av missbruk hör konsumtion beroende eller verklighetsflykt ”måste” börja med att möta individen där han befinner sig och hjälpa han därifrån för att han ska bli kapabel och motiverad att ta itu med sociala färdigheter, hantering av känslor och jobba med kognitiva uppgifter.

Behandlingsteamet

Det här är personerna som du möter när du kommer hit.

De är alla välutbildade behandlare och terapeuter med lång erfarenhet av analys, vägledning, hjälp och stöd.. Vi arbetar med Islandsmodellen som grund och utgår från att alkohol- och drogberoende är en kemiskt betingad sjukdom.

Vi utgår också från att varje människa är unik och vi ser dagligen bevis på att det alltid finns hopp och möjligheter för alla. Kontakta oss! -Vi finns här för din skull!

team-1

Runolfur Jonsson

Verkst. dir.
Alkohol & Drogterapeut
team-2

Elisabeth Bjarnadottir

Marknadsansvarig
Alkohol, Drogterapeut & Litteraturansvarig
team-3

Bisse Dodig

Alkohol & Drogterapeut
Kriminalitetsbehandlare
team-4

Bo Ehrndal

Alkohol & Drogterapeut
Kriminalitetsbehandlare & Programansvarig

Vår ambition

Målsättningen för vistelsen här på vårt behandlingshem är ett liv fritt från alkohol och droger. Med fysisk och psykisk rehabilitering som grund för ett meningsfullt och värdigt liv.