Om Oss

”Att en beroende kan hjälpa en annan är utan motsvarigheter.”
Detta är en utav grunderna i vår behandlingsfilosofi