Primärbehandling

Terapin, som startade under grundbehandlingen fortsätter. Behandlingen inriktar sig mer på konsekvenser, känslor och psykiskt beroende. Patienten får mer och mer eget ansvar. Här redovisar man sin lifestory, beroendets utveckling och utformar sin egen behandlingsplan avseende hur man önskar att livet skall gestalta sig efter behandlingens slut. Vilka möten man tänker gå på m.m.
Här genomför patienten också steg 1, 2 och 3 I 12-stegsprogrammet. Den som genomgått primärbehandlingen kan om behov föreligger i form av krissituation som t.ex. återfall eller befarad risk för sådant, alltid beredas möjlighet att komma tillbaka och deltaga i ytterligare behandling och terapi.

Programmet består av:
  • 08.00-09.00 Morgonmöte
  • 09:00-10:00 Gruppterapi
  • 10:30-11:00 Föreläsning
  • 13:00-14:00 Gruppterapi
  • 14:30-15:00 Föreläsning


samt AA/NA möte 6 ggr per vecka.

Primärbehandlingen pågår i 30 dagar och här redovisar man lifestory, beroendets utveckling, gör steg 1,2,3 ur 12-stegsprogrammet samt utformar sin egen behandlingsplan avseende hur man önskar att livet skall gestalta sig efter behandlingens slut, vilka möten man tänker gå på m.m.