Grundbehandling

Abstinensbehandling/Motivation

I grundbehandlingen tar vi hand om den fysiska sjukdomen, vilket innebär motivation och avgiftning med full medicinsk vård. Patienten får därtill information om sjukdomen i form av grupp- och individterapi och föredrag. Programmet är ett obligatoriskt och AA/NA-inriktat 12-stegsprogram.

Tidsåtgången för grundbehandlingen är beroende av vilka droger patienten har använt liksom vederbörandes fysiska hälsa och motivation. För en kemiskt beroende tar en okomplicerad abstinensbehandling ca 10 dagar. Komplikationer (fysiska och psykiska), blandmissbruk, samt vissa typer av drogberoende behöver längre abstinensbehandling, medicinsk terapi och motivationstid.

Rutiner vid grundbehandling ser regelmässigt ut enl. följande:

08.00-09.00 Morgonmöte
09.00-10.00 Föreläsning
10.30-11.00 Föreläsning
13.00-14.00 Gruppterapi
14.30-15.00 Föreläsning

AA-möten 4 ggr per vecka. Individuella samtal med terapeut, sjuksköterska och läkare/psykiater.