Behandling drogmissbruk

Till Bergslagens behandlingshem söker sig patienter med ett fysiskt / psykiskt handikapp som vanligen betecknas drogmissbruk. Deras drogmissbruk är ofta i själva verket ett blandmissbruk där t.ex. alkohol är en av ingredienserna. Eller andra kombinationer av s.k. illegala droger. Och droger som ännu inte formellt blivit illegala. Inte sällan har patientens drogmissbruk tagit sådana former och proportioner att livet mer eller mindre fallit i spillror.

Med drogmissbruk menas vanligtvis att en person blivit så starkt beroende av droganvändandet att det fått allvarliga konsekvenser för vederbörandes sociala liv och hälsa. Inte sällan leder drogmissbruk till kriminella handlingar och allvarliga konsekvenser både för förövaren och för dem som drabbats av den drogberoendes kriminalitet.

Gemensamt för alla som kommer hit till Bergslagens Behandlingshem är frivilligheten och deras önskan att bli befriade från sitt drogmissbruk och sitt beroende.

Även när vistelsen ingår i någon form av överenskommelse med rättsvårdande myndigheter och rentav är en förutsättningen för att slippa inlåsning på anstalt så är det ett fritt val. Ett val grundat på insikt om drogberoendets skadeverkningar.

Vi betraktar drogmissbruk och drogberoende som en fysisk / psykisk sjukdom och i vårt behandlingsupplägg Islandsmodellen representerar AA / NA rörelsens tolvstegsprogram ett viktigt inslag med en bärande roll genom olika behandlingsfaser.

Vi upplever dagligen hur metodisk behandling av drogmissbruk och narkotikaberoende i terapeutisk miljö i kombination med AA / NA möten hjälper personer att komma till insikt och egen kraft att påverka och forma sina liv.

Det s.k. mötesgåendet; NA:s självhjälpgrupper med den kraftgivande gemenskapen med personer med samma erfarenheter av t.ex. drogmissbruk och dess konsekvenser visar sig vara en mycket värdefullt ingrediens i livet också efter själva behandlingsperioden.

Vi ser dagligen exempel på att det aldrig är för sent och att det alltid finns hopp och möjligheter till ett drogfritt värdigt socialt liv fritt från beroende och drogmissbruk för absolut alla människor.