Kriminalitetsvård

Krimvecka

Bergslagens Behandlingshem anordnar kontinuerliga kriminalitetsveckor. Vårt kriminalitetsprogram baserar sig på Gunnar Bergströms program ”Kriminalitet som livsstil”. Kursen går i huvudsak ut på att utmana kriminella tankar.

Den kriminelles världsbild
Den kriminelles självbild
Utforskande av kriminell karaktär
Skuld och skam
Tankemönster
Drivkrafter
Risksituationer och förebyggande av risksituationer

I kursen ingår kost och logi samt det kursmaterial som används under veckan.

Priset för denna kurs är 4.750kr.
För mer info kontakta Bosse på 070-8722832 bosse@dennicketorp.se

För patienter som är inskrivna på behandlingshemmet ingår kursen utan extra kostnad.