Om oss

Bergslagens Behandlingshem är ett av landets få behandlingshem för narkotikamissbruk, drogmissbruk, alkoholmissbruk och läkemedelsberoende som erbjuder patienter övergripande vård och behandling med alla steg från medicinsk abstinensbehandling till utslussning. Målsättningen för vistelsen här på vårt behandlingshem är ett liv fritt från alkohol och droger, med fysisk och psykisk rehabilitering som grund för ett meningsfullt och värdigt liv.

Verksamheten på Bergslagens Behandlingshem kan indelas i huvudsakligen tre faser: Grundbehandling, primärbehandling och förlängd behandling.

Grundbehandlingen På Bergslagens Behandlingshem pågår under minst 10 dagar. Motivationsarbetet med information om sjukdomen i form av grupp- och individterapi kompletterar den renodlade medicinska abstinensbehandlingen. Tiden är beroende av vilka droger patienten har använt liksom hälsa och motivation.

Primärbehandlingen som följer på grundbehandlingen genomgås i 30 dagar och här redovisar patienten sin Life story, analyserar beroendets utveckling, gör steg 1, 2 och 3 ur 12-stegsprogrammet samt utformar sin egen behandlingsplan.

Den förlängda behandlingen som sker i det s.k. halvvägshuset här på Dennicketorp skall ge patienten förutsättningar att klara sig i en social miljö genom ett s.k. ansvars- och disciplinprogram. Utslussningen sker genom växelvis boende. Vardagssysslor som disk, städning, tvätt och klädvård är en del av den organiserade fritiden.

Halvvägshuset på Bergslagens Behandlingshem är till för personer med långvarigt missbruk. Eftersom följden av långvarigt missbruk får allvarliga konsekvenser fysiskt, psykiskt och socialt, behövs en längre behandlingstid. Patienterna får hjälp med att lösa problem som bostad, utbildning, arbete, relationsproblem, samt ekonomiska och kriminellt betingade konsekvenser.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Patienterna på Bergslagens Behandlingshem erbjuds eftervård under upp till 12 månader. För deltagare i eftervårdsprogrammet erbjuds gratis sex garantidagar vid ev. behov. Kemiskt beroende människor kan ha svårt att anpassa sig till ett nyktert liv. Efter vistelse på behandlingshem återstår mycket arbete. Därför erbjuds våra patienter stödjande eftervård 3 dagar i månaden under första 6 månaden efter fullgjord behandling.

Därtill erbjuds patienterna 6 garantidagar x 3 i återfallspreventiv behandling första året efter behandlingen kostnadsfritt vid eventuellt återfall eller sämre mående. För att kunna utnyttja dessa dagar krävs att patienten har deltagit i eftervården på Bergslagens Behandlingshem.