Primärbehandling

Terapin som startade under grundbehandlingen fortsätter. Behandlingen inriktar sig mer på konsekvenser, känslor och psykiskt beroende. Patienten får mer och mer eget ansvar. Primärbehandlingen pågår i 30 dagar och här redovisar man sin Life story, beroendets utveckling, genomför steg 1, 2 och 3 ur 12-stegsprogrammet samt utformar sin egen behandlingsplan avseende hur man önskar att livet skall gestalta sig efter behandlingens slut, vilka möten man tänker gå på m.m.
Den som genomgått primärbehandlingen kan om behov föreligger i form av krissituation som t.ex. återfall eller befarad risk för sådant, alltid beredas möjlighet att komma tillbaka och deltaga i ytterligare behandling och terapi.

Programmet består av:
08.00-09.00 Morgonmöte
09:00-10:00 Gruppterapi
10:30-11:00 Föreläsning
13:00-14:00 Gruppterapi
14:30-15:00 Föreläsning

samt AA/NA möte 6 ggr per vecka.