Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/u4529512/domains/dennicketorp.se/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/u4529512/domains/dennicketorp.se/public_html/wp-includes/load.php on line 607

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/u4529512/domains/dennicketorp.se/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/u4529512/domains/dennicketorp.se/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/u4529512/domains/dennicketorp.se/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/u4529512/domains/dennicketorp.se/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/u4529512/domains/dennicketorp.se/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/u4529512/domains/dennicketorp.se/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u4529512/domains/dennicketorp.se/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 3484
Tolvstegsprogrammet – Dennicketorp
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/u4529512/domains/dennicketorp.se/public_html/wp-includes/formatting.php on line 3964

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/u4529512/domains/dennicketorp.se/public_html/wp-includes/formatting.php on line 3964

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/u4529512/domains/dennicketorp.se/public_html/wp-includes/formatting.php on line 3964

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/u4529512/domains/dennicketorp.se/public_html/wp-includes/formatting.php on line 3964

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/u4529512/domains/dennicketorp.se/public_html/wp-includes/formatting.php on line 3964

Tolvstegsprogrammet

Tolvstegsprogrammet refereras det ofta till när det gäller att beskriva specifika program för självhjälp. Ursprungligen mot beroende av i huvudsak alkohol. Samma filosofi och metodik har utvecklats för hjälp mot drogberoende och även andra beteenden av tvångsmässig karaktär.

Ursprunget till det vi idag kallar tolvstegsprogrammet härrör från organisationen Anonyma Alkoholister, AA , som grundades i USA på 1930-talet.
Den organisationen och dess tolvstegsprogram har en del av sina idémässiga rötter i en idealistisk rörelse som kallades Oxfordrörelsen, verksam i USA från början av seklet och sedermera världen över. Denna rörelse hade ambitionen att utveckla en slags moralisk upprustning, kallad Moral Re-Armament – förkortat MRA.

Man kan på goda grunder anta att de tidiga medlemmarna i AA Anonyma Alkoholister använde MRA som inspirationskälla när de utformade sina tankar om nödvändigheten av egen själslig eller andlig kontroll för att komma tillrätta med sitt missbruk. Det föreligger klara historiska länkar mellan personer i de båda organisationerna.

Behandling av beroende med tolvstegsprogrammet hos AA är ett genomgående inslag och kallas också ofta för Minnesotamodellen efter orten där man först började praktisera behandlingsmetoden.

Ett tolvstegsprogram är egentligen ett förhållningssätt, ett sätt att leva, som förestavas av uppfattningen att man behöver grundläggande regler av intellektuellt och andligt moraliskt slag, som självhjälp när det kommer till att befria sig själv från tvånget att dricka eller avstå från droger eller annat tvångsmässigt beteende. Tanken att man kan mobilisera egen inre kraft och därmed medverka till tillfrisknande är accepterad även inom den medicinska vetenskapen. Patientens förhållningssätt till behandling kan påverka läkeprocessen.

Tolvstegsprogrammet hos AA och NA och de s.k. tolv traditionerna är sannolikt de verktyg som utvecklar patientens andliga, eller om man vill kalla det inre personliga eller själsliga krafter, som behövs för att analysera, bearbeta och bekämpa ett destruktivt beroende.

Islandmodellen som betecknar behandlingsupplägget på Bergslagens Behandlingshem bygger sålunda på Minnesotamodellen med sitt tolvstegsprogram som en filosofisk stomme och som avklaras steg för steg genom alla behandlingsfaser i modellen.


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/u4529512/domains/dennicketorp.se/public_html/wp-includes/formatting.php on line 3964

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/u4529512/domains/dennicketorp.se/public_html/wp-includes/formatting.php on line 3964

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/u4529512/domains/dennicketorp.se/public_html/wp-includes/formatting.php on line 3964