Kostnadsfri eftervård

Kostnadsfria effektiva resurser som kan integreras i eftervården på hemmaplan

Vad alla vet är att den mest kritiska faktorn i hela behandlingsupplägget är tiden efter behandlingen. Utan adekvat eftervård kan ett gott behandlingsresultat äventyras och de mest ambitiösa föresatser raseras. Därför erbjuder vi gratis eftervårds-support i form av kompletterande behandlingsdygn. Alla som genomgår våra behandlingssteg har rätt till stödjande eftervårdsåtgärder i form av återbesök i den terapeutiska miljön 3 dagar per månad det första halvåret efter behandlingen.